Bijna 8 ton subsidie voor nieuwe natuurgrond

De provincie Groningen trekt 770.000 euro uit voor het omzetten van landbouwgrond in natuur. De subsidie is beschikbaar voor een aantal percelen in het Zuidelijk Westerkwartier, Haren en Westerwolde, met een totale oppervlakte van bijna 19 hectare. Het gaat om grond die binnen het Natuurnetwerk Nederland ligt en in handen is van particulieren.

Subsidieregeling

Wanneer landbouwgrond de functie van natuur krijgt, wordt de grond minder waard. De provincie komt daar in tegemoet met subsidie. De percelen sluiten meestal aan bij bezit van een natuurorganisatie of bij andere grond met particulier natuurbeheer. Eigenaren kunnen na de omvorming een vergoeding voor het beheer krijgen dat past bij het natuurtype dat op het perceel ligt, zoals 'kruiden- en faunarijk grasland'.