Bijna 5 ton voor toeristische promotie van Groningen

Marketing Groningen krijgt ruim € 482.000 subsidie voor de toeristische promotie en marketing van onze provincie in 2019. De toeristische sector zorgt voor bestedingen en werkgelegenheid en het overeind houden van voorzieningen in krimpgebieden. Op dit moment draagt de toeristische sector voor 6,2 % bij aan de werkgelegenheid in de provincie Groningen (ter vergelijking: voor de landbouwsector is die bijdrage 3,1 %). De provincie wil de werkgelegenheid in de toeristische sector graag verder stimuleren.

Plannen voor 2019

In 2019 zal er aandacht zijn voor de marketing en promotie, de ontwikkeling van verhalen en routes bij de thema's die vertellen wat Groningen Groningen maakt en ondernemerschap. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld door met ondernemers arrangementen te ontwikkelen en hun aanbod bekend te maken via de website van Marketing Groningen. Daarnaast is er een deelcampagne speciaal gericht op het Lauwersmeergebied. 2019 is het jubileumjaar; dan is het 50 jaar geleden dat de Lauwerszee werd afgesloten van de Waddenzee.

Er gaat niets…

Groningen wordt gepromoot als dé bestemming voor de toekomst, in een tijd waarin een groeiende behoefte is aan rust en echtheid. De stilte, de donkere nachten, de ongereptheid en de ruimte: allemaal kenmerken die Groningen uniek maken. Daarnaast laten vijf thema's de bewoner en bezoeker zien wat het dna van onze provincie is, om daarmee het veelal versnipperde authentieke aanbod beter beleefbaar te maken. De thema's zijn Wad & Water, Grensland, Pioniersgeest, Macht & Pracht en Stad. Deze worden toegankelijk gemaakt via de website, de app, routes en arrangementen. 

Ontwikkeling toerisme

De toeristische sector groeit hard. Landelijk wordt zelfs een groei verwacht van 50 % in 2030 van internationale toeristen die naar Nederland komen. Groningen wil mee profiteren van deze groei. In het Perspectief 2030, de visie op toerisme in Nederland die in oktober 2018 werd gepresenteerd, heeft Marketing Groningen samen met andere marketingorganisaties en belanghebbenden nagedacht over een antwoord op de vraag hoe Nederland als toeristische bestemming leefbaar, geliefd en rendabel kan blijven en welke plek de provincie Groningen daar in heeft. Daarbij zet Marketing Groningen in op duurzaam toerisme, om de kenmerken die Groningen zo uniek maken, intact te laten.