Bijna 24 miljoen euro om dorpshuizen en sporthallen duurzamer te maken

Het Rijk stelt in totaal 24 miljoen euro beschikbaar om gebouwen als sporthallen, culturele instellingen of dorpshuizen duurzamer te maken. Met het geld kunnen in Nederland ruim 2.000 eigenaren van dit soort panden geholpen worden met advies en begeleiding. Ook in Groningen kunnen eigenaren gebruikmaken van deze subsidieregeling. In onze provincie is € 2 miljoen beschikbaar. 

Ondersteuning

Eigenaren van gebouwen als een sporthal, theater of dorpshuis vinden het vaak lastig om hun gebouwen duurzamer te maken omdat ze de kennis of de mensen niet hebben. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen, zorginstellingen met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Daarom heeft het Rijk 24 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincies om een programma op te stellen om vastgoedeigenaren daarbij te helpen. 

Advies op maat

Via het programma van de provincie kunnen deze vastgoedeigenaren vanaf 2021 advies en ondersteuning op maat krijgen. Duurzaamheidscoaches adviseren wat handige maatregelen zijn, hoe ze die kunnen betalen en wie de maatregelen kunnen uitvoeren. Iedere provincie stelt hiervoor zijn eigen programma vast en bepaalt ook zelf welke vastgoedeigenaren geholpen worden. Het programma loopt tot 1 januari 2024.

Verduurzamen

Het zogeheten 'ontzorgingsprogramma' helpt om gebouwen sneller te verduurzamen. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Dat is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. Alle vastgoedeigenaren, dus ook de grotere partijen, kunnen terecht bij het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Hier is allerlei informatie te vinden, zoals voorbeelden uit de praktijk of rekentools.