Bijna 2 miljoen voor sport en beweging

De provincie trekt komende drie jaar bijna twee miljoen uit voor sport en beweging. Zo moeten mensen met een beperking meer mogelijkheden krijgen te bewegen en kinderen van jongs af aan gestimuleerd worden actief te zijn. Ook moet de topsport een inspiratie zijn voor de breedtesport. Dat staat in het kader sport- en beweegbeleid 2021-2023 (PDF PDF-bestand, 272 KB).

Gronings Provinciaal Beweegakkoord

Met het kader sport- en beweegbeleid geven we invulling aan het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat op 10 december werd ondertekend door vertegenwoordigers van 35 organisaties, onder wie gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk. Bij dit akkoord zijn behalve de provincie, de Groninger gemeenten, onderwijsinstellingen, sport-, zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven betrokken.

Sport en beweging voor iedereen

Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor ouderen, lager opgeleiden, mensen met een beperking, mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond en minima is nu nog weinig aanbod in de provincie. Hier valt veel gezondheidswinst te behalen. Daarom trekken we de komende drie jaar extra geld uit voor sport en beweging voor deze groepen.

Jeugd

We investeren ook in projecten om de jeugd gezonder op te laten groeien. De basis voor een gezonde leefstijl wordt op jonge leeftijd gelegd. Kinderen die van jongs af aan actief zijn, blijven op latere leeftijd makkelijker bewegen. Er is ook aandacht voor de oudere jeugd (12- 20 jaar), met projecten in het voortgezet onderwijs en mbo. Daarnaast ondersteunen we activiteiten bij sportevenementen, die erop zijn gericht niet-actieve Groningers te laten bewegen.

Topsport en talent

Ook willen we dat sporttalenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het voordeel is dat de topsporter uit de provincie als ambassadeur andere Groningers kan inspireren en enthousiasmeren. De opgedane kennis in de topsport en bij talentenbegeleiding, wordt ook gedeeld. Trainers, begeleiders en sporters worden getraind om hun kennis en vaardigheden over te brengen op de breedtesport.