Bijna 2 miljoen subsidie voor nieuwe tanks voor JPB Logistics

Opslagbedrijf JPB Logistics krijgt 1,8 miljoen subsidie voor de investering in negen nieuwe tanks op chemiepark Delfzijl. In de nieuwe tanks worden de stoffen glycerine en methanol opgeslagen. Ook investeert het bedrijf in de modernisering van bestaande tanks en automatisering van laad- en lossystemen. De totale investering bedraagt ruim € 10 miljoen. JPB Logistics verwacht met de extra opslagcapaciteit tien nieuwe banen te creëren. De subsidie komt uit de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Veel vraag naar opslag

JPB Logistics krijgt er 36 duizend kubieke meter aan opslagcapaciteit bij. Onlangs zijn de eerste nieuwe opslagtanks geplaatst. De behoefte aan bulk-tankopslag blijft groeien, voor een belangrijk deel vanwege de toenemende vraag naar biomassagrondstoffen voor de industrie. JPB investeert ook in gebruik van restwarmte voor het op temperatuur houden van de tanks. Er is daardoor geen extra energie nodig voor de uitbreiding. 

Over de RIG

Het doel van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de regeling is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen, vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.