Bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar voor bijzonder akkervogelproject

De agrarische natuurverenigingen Oost-Groningen, Wierde & Dijk en Ons Belang krijgen bijna 1,5 miljoen euro voor het opzetten van proeven rond akkervogelbeheer in de provincie Groningen. De nadruk ligt daarbij op het herstellen van de biodiversiteit in akkerlandgebied en het landschap. De proeven moeten leiden tot betere bescherming van akkervogels, zoals de veldleeuwerik, geelgors of patrijs.

De agrarische natuurverenigingen Oost-Groningen, Wierde & Dijk en Ons Belang krijgen bijna 1,5 miljoen euro voor het opzetten van proeven rond akkervogelbeheer in de provincie Groningen. De nadruk ligt daarbij op het herstellen van de biodiversiteit in akkerlandgebied en het landschap. De proeven moeten leiden tot betere bescherming van akkervogels, zoals de veldleeuwerik, geelgors of patrijs.

Samenwerken aan landschapbeheer

Bij een van de experimenten in het project laten boeren 's winters gewasstoppels op het land staan. Er komt dan meer voedsel beschikbaar voor akkervogels. Verder wil men kijken of landbouwers in de toekomst zelfstandiger en effectiever natuurbeheer kunnen uitvoeren. En of ze beter samen kunnen gaan werken, om de kosten voor het beheer omlaag te krijgen.

Bijdrage provincie

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie koos uit twintig landelijke plannen, het projectvoorstel van de natuurvereniging Oost-Groningen. De agrarische natuurverenigingen Wierde & Dijk en Ons Belang kunnen door een aanvullende bijdrage van 500.000 euro van de provincie Groningen, de experimenten ook uitvoeren in andere akkergebieden.

De provincie wil met dit project kijken of het mogelijk is om Europees geld voor landschapsbeheer aan een gebied toe te kennen, en niet aan individuele boeren. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat de resultaten van deze aanpak, en die van drie andere projecten, gebruiken bij de onderhandelingen over het Europese landbouwbeleid in de periode 2014 – 2020.