Bijna 1,2 miljoen voor bedrijventerreinen Scheemda en Oude Pekela

De gemeenten Oldambt en Pekela krijgen in totaal bijna 1,2 miljoen euro voor het opknappen van twee bedrijventerreinen: een in Scheemda en een in Oude Pekela. De aanpak van de gebouwen, de infrastructuur en de openbare ruimte geven de terreinen een nieuwe uitstraling. Ook worden ze aangesloten op het glasvezelnetwerk voor snel internet. Aantrekkelijke bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor de werkgelegenheid.

De gemeenten Oldambt en Pekela krijgen in totaal bijna 1,2 miljoen euro voor het opknappen van twee bedrijventerreinen: een in Scheemda en een in Oude Pekela. De aanpak van de gebouwen, de infrastructuur en de openbare ruimte geven de terreinen een nieuwe uitstraling. Ook worden ze aangesloten op het glasvezelnetwerk voor snel internet. Aantrekkelijke bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor de werkgelegenheid.

Oude Pekela

Op het bedrijventerrein AA Stroom in Oude Pekela staan drie voormalige strokartonfabrieken deels leeg. Bovendien verkeren ze in vervallen staat. Met een totale investering van ruim 4,3 miljoen euro wordt onder meer het groen onderhouden of vervangen en de straatverlichting vernieuwd. Verder komt er asfalt te liggen en wordt een parkeerplaats voor vrachtwagens aangelegd. Het terrein krijgt ook aansluiting op het glasvezelnetwerk. De provincie draagt 500.000 euro bij aan het opknappen van dit terrein.

Scheemda

In de Eextahaven aan het Winschoterdiep in Scheemda is de openbare ruimte sterk verouderd en zijn er voor de huidige bedrijven geen uitbreidingsmogelijkheden. Daarom wordt de grens van de bebouwde kom opgeschoven. Het terrein krijgt onder meer uniforme straatverlichting en bewegwijzering. Daarnaast wordt de aangrenzende openbare weg veiliger gemaakt, met name voor fietsers. Met de aanleg van glasvezel beschikt het terrein straks over een snelle internetverbinding. De provincie investeert bijna 679.000 euro. De totale investering is ruim 4,1 miljoen euro.

Werkgelegenheid

Ongeveer vijftig procent van de werkgelegenheid in de regio Oost-Groningen is direct of indirect terug te leiden naar ondernemingen op bedrijventerreinen. Van 2010 tot 2020 investeert de provincie 9,2 miljoen euro via het provinciaal herstructureringsfonds bedrijventerreinen. De helft van dit bedrag is afkomstig van het Rijk.