Bijna 10 miljoen euro voor project Marconi in Delfzijl

Het Waddenfonds kent een bedrag van 9.950.000 euro toe aan het Marconi-project in Delfzijl. Marconi, dat staat voor Maritieme concepten in beeld, omvat meerdere deelprojecten waarbij de leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie aangepakt worden in en om Delfzijl. Het is de eerste keer dat het Waddenfonds zo'n groot bedrag toekent aan een project in de provincie Groningen.

Het Waddenfonds kent een bedrag van 9.950.000 euro toe aan het Marconi-project in Delfzijl. Marconi, dat staat voor Maritieme concepten in beeld, omvat meerdere deelprojecten waarbij de leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie aangepakt worden in en om Delfzijl. Het is de eerste keer dat het Waddenfonds zo'n groot bedrag toekent aan een project in de provincie Groningen.

Hogere zeespiegel

De aanpak van de dijk is nodig vanwege de hogere zeespiegel aan de kant van het Wad enerzijds, en de bodemdaling als gevolg van de gaswinning landinwaarts anderzijds. Bovendien wordt het centrum van Delfzijl weer verbonden met de Waddenzee.

Verbetering ecosysteem Eems-Dollard

De verbetering van de dijk gaat hand in hand met de aanleg van natuur. De natuurplannen bestaan niet alleen uit de aanleg van 16 hectare kwelderlandschap voor de Handelskade-Oost. Ook de verwijdering van de Griesberg – een afvalberg van voormalige sodafabriek Brunnermond – is er onderdeel van. Verder wordt er nog eens 40 hectare aan kwelderlandschap ontwikkeld op de schermdijk langs het zeehavenkanaal. De bedoeling is dat de kwelders de kwaliteit van het ecosysteem in de Eems-Dollard verbeteren.

Nieuw strand

Verder staat in Delfzijl de aanleg van een vergroot strand en een goede loop- en fietsverbinding met het stadscentrum op het programma. De huidige zeedijk, die het centrum van Delfzijl van het water van de Eems scheidt, komt meer landinwaarts te liggen. Daardoor ontstaat er ruimte voor een strand van 2,3 hectare.

Samenwerking

Aan het Marconi-project is vijf jaar gewerkt. Aanvrager is de gemeente Delfzijl, die het plan maakte in samenwerking met de provincie en natuur- en milieuorganisaties. Het Waddenfonds is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân dat de ecologie en economie van het Waddengebied een impuls geeft.