Bijeenkomsten over herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer

De komende weken is er een aantal bijeenkomsten over het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Tijdens deze avonden kunnen de inwoners informatie krijgen over het ontwerp. Ook hebben ze de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met behulp van een notulist. De avonden worden georganiseerd door de provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Ten Boer.

Groningen

De gemeente Groningen organiseert een inloopavond op dinsdag 25 oktober 2016 tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentelijk gebouw, Harm Buiterplein 1, Groningen. Dit is het gebouw naast station Europapark.

Ten Boer

De gemeente Ten Boer organiseert op dinsdag 8 november een meepraatavond, van 19.45 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer. Het eerste deel van de avond staat het herindelingsontwerp centraal. Op het tweede deel van de avond komen de dorpsvisies aan bod en krijgt elk dorp de gelegenheid de belangrijkste punten uit zijn dorpsvisie toe te lichten.

Haren

Het gemeentebestuur van Haren heeft ervoor gekozen niet meer deel te nemen aan het herindelingsproces. Daarom organiseert de provincie de informatiebijeenkomst voor de inwoners van deze gemeente, op donderdag 27 oktober. Deze vindt plaats in 't Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Om zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Haren in de gelegenheid te stellen de bijeenkomst bij te wonen, vinden gedurende de avond drie dezelfde deelbijeenkomsten plaats. Bezoekers kunnen kiezen welke van de drie bijeenkomsten zij bijwonen.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 18.00 uur: Inloop
  • 18.30 – 19.30 uur: Deelbijeenkomst 1 in zaal 1-2
  • 19.45 – 20.45 uur: Deelbijeenkomst 2 in de kerkruimte
  • 21.00 – 22.00 uur: Deelbijeenkomst 3 in zaal 1-2

Herindelingsontwerp

In het herindelingsontwerp voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer staan een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals de uitgangspunten, ambities, kenmerken en financiële aspecten. Het herindelingsontwerp ligt tussen 21 september en 16 november 2016 ter inzage op de gemeentehuizen en is in te zien via www.herindelingghtb.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden over de herindeling.

Lees meer in het dossier gemeentelijke herindeling.