Bijdrage voor groen project gebruik suikerbietenblad

Wat levert de suikerbiet naast suiker nog meer op? In het project Proleaf staan de eigenschappen centraal van het blad van de suikerbiet. Het doel van het project is om de resten van de suikerbiet te benutten. Normaal blijft na de oogst het bietenblad achter op de akker, terwijl het ook een hoogwaardig eiwit bevat dat van pas kan komen in de voedingsindustrie. Bij het proces om het eiwit te winnen komen bovendien resten vrij die als biomassa te gebruiken zijn bij het opwekken van energie. De provincie Groningen draagt 30.000,- euro aan subsidie bij.

 

Wat levert de suikerbiet naast suiker nog meer op? In het project Proleaf staan de eigenschappen van het blad van de suikerbiet centraal. Het doel van het project is om de resten van de suikerbiet te benutten. Normaal blijft na de oogst het bietenblad achter op de akker, terwijl het ook een hoogwaardig eiwit bevat dat van pas kan komen in de voedingsindustrie. Bij het proces om het eiwit te winnen komen bovendien resten vrij die als biomassa te gebruiken zijn bij het opwekken van energie. De provincie Groningen draagt 30.000,- euro aan subsidie bij.

Oogstseizoen

Proleaf is opgezet door TNO en MKB'ers in Groningen en Drenthe. Het project gaat zich bezichhouden met in totaal 70.000 hectare suikerbieten in ons land. Per hectare kan ongeveer 40 ton bietenblad worden benut. Dit voorkomt dat mineralen de akkers intrekken en dat CO2 uitgestoten wordt door verrotting van bietenbladeren. Het oogstseizoen van de suikerbieten is nu volop aan de gang.