Bijdrage van 20.000 euro voor EemsdeltaGreen

De Stichting EemsdeltaGreen ontvangt 20.000 euro van de provincie voor het project EemsdeltaGreen 2014. Doel van het project is de werkgelegenheid in de regio Eemsdelta duurzamer te maken door het vergroenen van de industrie. Het project EemsdeltaGreen loopt van 2012 tot 2015.

De Stichting EemsdeltaGreen ontvangt 20.000 euro van de provincie voor het project EemsdeltaGreen 2014. Doel van het project is de werkgelegenheid in de regio Eemsdelta duurzamer  te maken door het vergroenen van de industrie. Het project EemsdeltaGreen loopt van 2012 tot 2015.

Gezamenlijk project

EemsdeltaGreen zet zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties in voor verduurzaming van de bedrijven in de Eemsdelta. Het is een gezamenlijk project van Stichting Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), de DEAL-gemeenten, Groningen Seaports, Stichting Energy Valley, Waterbedrijf Groningen, NOM, Syntens, Natuur- en milieufederatie Groningen, Eneco (Biocentrale Golden Raand) en de provincie Groningen.

Subsidie

Het project EemsdeltaGreen is onderdeel van het Programma Energie 2012-2015, projectplan Biobased Energy en Groen Gas. De subsidie van 20.000 euro komt uit het krediet Biobased Energy en is bestemd voor het uitvoeren van activiteiten en projecten in 2014.