Bijdrage van 18 miljoen euro voor ov-voorzieningen Sontwegtracé

De provincie Groningen geeft een bijdrage van 18 miljoen euro voor de aanleg van een busbaan, een transferium en een busstation bij het Sontwegtracé. Dit loopt van de Europaweg tot de Beneluxweg en moet straks een nieuwe toegangsweg vormen voor Groningen aan de oostkant van de stad.

 

De provincie Groningen geeft een bijdrage van 18 miljoen euro voor de aanleg van een busbaan, een transferium en een busstation bij het Sontwegtracé. Dit loopt van de Europaweg tot de Beneluxweg en moet straks een nieuwe toegangsweg vormen voor Groningen aan de oostkant van de stad. Met de nieuwe openbaar vervoersvoorzieningen wordt de bereikbaarheid vanuit de regio naar de stad verbeterd. Ook ontstaat er een verbinding met de wijk Meerstad.

Regiospecifiek Pakket

De werkzaamheden van het project, waarin ook een nieuwe brug over het Winschoterdiep is opgenomen, beginnen in 2014. De totale kosten zijn 59,3 miljoen euro. Het geld dat de provincie bijdraagt is afkomstig uit het Regiospecifiek Pakket (RSP), de pot met compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.