Bijdrage aan training strokenteelt voor akkerbouwers

Akkerbouwers kunnen een bijdrage krijgen om een innovatietraining strokenteelt te volgen aan de universiteit van Wageningen. Strokenteelt betekent dat er om de paar meter een ander gewas wordt verbouwd. Deze afwisseling van gewassen zorgt ervoor dat er meer biodiversiteit ontstaat. Voor akkerbouwers betekent dit een stabielere opbrengst en een leefomgeving voor natuurlijke vijanden van ziektes en plagen.

Akker met verschillende stroken gewassen

Vergoeding

Cursisten kunnen zich tot 6 september aanmelden voor de training. Op 11 september gaat de  cursus van start. De masterclass kost 400 euro. De provincie Groningen vergoedt de helft van de cursuskosten. Er is budget voor maximaal tien deelnemers. De vergoeding gaat op volgorde van aanmelding.

Meer informatie

Ge├»nteresseerden kunnen zich aanmelden bij de universiteit van Wageningen. De universiteit regelt de vergoeding. Voor meer informatie over de cursussen en de vergoeding kunt u contact opnemen met Peter Roelfsema van de provincie Groningen.

Toekomstbestendige landbouw

De provincie stelt deze bijdrage beschikbaar omdat de cursus goed past in onze doelstellingen voor natuur-inclusieve landbouw. Dit is een vorm van landbouw die economisch rendabel is en bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en kwaliteit van het landschap.