Bezoekers geven 7,7 voor provincie Groningen als toeristische bestemming

Mensen die onlangs een toeristisch bezoek hebben gebracht aan Groningen waarderen de provincie als toeristische bestemming met een 7,7. Mensen die de afgelopen periode geen toeristisch bezoek hebben gebracht aan onze provincie geven een 6,2. Dat zijn enkele resultaten van een onderzoek naar het toeristische imago (PDF PDF-bestand, 738 KB) van de provincie Groningen, dat dit voorjaar is uitgevoerd. 

Eerdere onderzoeken

De provincie Groningen laat geregeld onderzoek uitvoeren naar haar imago onder toeristen. Eerder gebeurde dat in 2004, 2011 en 2016. Het blijkt dat mensen die Groningen al eens hebben bezocht steevast een hogere waardering geven aan de provincie als toeristische bestemming, dan niet-bezoekers. Er is een 'gat' tussen beeld en ervaring, een zogeheten 'image gap', volgens de onderzoekers. Sinds 2011 zijn de algemene rapportcijfers van zowel bezoekers als niet-bezoekers min of meer gelijk gebleven. 

Kustbestemming

De provincie Groningen wordt door bezoekers in vergelijking met 2016 meer gezien als een aantrekkelijke kustbestemming: van 41 % naar 47 %. Ook noemen wat meer bezoekers de Waddenzee als reden om Groningen te bezoeken, in vergelijking met drie jaar geleden: van 8 % naar 11 %. Een ander resultaat dat opvalt is dat de provincie Groningen door bezoekers meer geassocieerd wordt met cultuur en landschap dan voorheen. Winst is er te behalen bij het aanbod van evenementen. Bezoekers waarderen het aanbod van evenementen met een 6,4, niet-bezoekers met een 5,4.

Promotie en marketing

Het verbeteren van een imago, waaronder het verkleinen van de kloof tussen bezoekers en niet-bezoekers, is een lang traject. De voortdurende inzet op toeristische promotie- en marketing kan hier aan bijdragen. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten ziet toerisme en recreatie als een kansrijke sector en wil de ontwikkeling hiervan in onze provincie stimuleren. Bijvoorbeeld door extra in te zetten op grootschalige evenementen. 

In 2022 wordt weer een onderzoek gedaan naar het toeristische imago van de provincie Groningen.