Bewonersbedrijf Delfzijl-Noord gaat zelf subsidiegeld beheren

Er gaat een provinciale subsidie van ruim 96.000 euro naar het bewonersbedrijf Delfzijl. Dit is een bedrijf van en voor bewoners dat zich richt op het verbeteren van de leefbaarheid in Delfzijl-Noord. Het geld is afkomstig uit het subsidiebudget Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden.

Er gaat een provinciale subsidie van ruim 96.000 euro naar het bewonersbedrijf Delfzijl. Dit is een bedrijf van en voor bewoners dat zich richt op het verbeteren van de leefbaarheid in Delfzijl-Noord. Het geld is afkomstig uit het subsidiebudget Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden.

Bewoners verantwoordelijk

Bijzonder aan de toekenning is dat de subsidie van 100.000 euro voor het bewonersbedrijf eind 2013 al is toegekend aan de Stichting Welzijn en Dienstverlening. In overleg met alle partijen is nu besloten dat het de voorkeur heeft de verantwoordelijkheid voor het project, en daarmee ook voor de subsidie, volledig over te hevelen naar de bewoners zelf.

Kennis en ervaring delen

Binnen het bewonersbedrijf Delfzijl-Noord krijgen bewoners meer te zeggen over wat er moet gebeuren in de wijk en ze krijgen meer de regie en verantwoordelijkheid over de aanpak en uitvoering. Ook wordt er een beroep gedaan op het aanwezige talent bij de bewoners en krijgen ze meer kans om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Binnen het project is speciaal aandacht voor het delen van de opgedane kennis en ervaring met andere wijken in de regio. Voor de controle en het opzetten van de boekhouding heeft het bewonersbedrijf een accountant ingeschakeld.

Het resterende voorschot dat inmiddels was betaald aan de Stichting Welzijn en Dienstverlening zal worden teruggestort.