Bettina Bock bijzonder hoogleraar krimp voor Noord-Nederland

Bettina Bock wordt bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de leefbaarheid in krimpgebieden. De aanstelling geldt voor vijf jaar en gaat in per 1 september 2015.

Bettina Bock wordt bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de leefbaarheid in krimpgebieden. De aanstelling geldt voor vijf jaar en gaat in per 1 september 2015.

Leerstoel

De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland is ingesteld vanwege de Stichting ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe ondersteunen dit. Noord-Nederland is al een aantal jaren bezig met de aanpak van de gevolgen van de bevolkingsdaling op de leefbaarheid. Met de leerstoel komt er nu ook een wetenschappelijke onderbouwing voor het provinciale krimpbeleid. Bettina Bock gaat bijvoorbeeld onderzoek doen de kwaliteit van de woonomgeving, vrijkomend onroerend goed, toegankelijkheid van voorzieningen, sociale samenhang en mobiliteit.

Bettina Bock

Dr. Bettina Bock (1960) is sinds 1996 als plattelandssocioloog verbonden aan Wageningen University, waar ze werkt als Universitair Hoofddocent. Haar onderzoek richt zich sterk op plattelandsontwikkeling in Europa. Belangrijke thema’s in haar onderzoek zijn burgerparticipatie, ondernemerschap, bestuur en sociale ongelijkheid. Ze is op dit moment betrokken bij Europees onderzoek rond sociale innovaties. Bettina Bock is de eerste hoogleraar in Nederland die zich specifiek met dit onderwerp bezighoudt.