Betrokken voorbereidingscommissie ondernemingsraden

Vorige week zaterdag met griep in bed. Niet echt een goed moment, omdat deze week de discussie met de projectgroep over het rapport voor de consultatieronde moet worden afgerond. Daar dan ook prioriteit aan gegeven. Een aantal afspraken afgezegd en grotendeels thuis gewerkt, zodat ik af en toe even gestrekt kon. Aan het einde van de week weer op negentig procent.

Vorige week zaterdag met griep in bed. Niet echt een goed moment, omdat deze week de discussie met de projectgroep over het rapport voor de consultatieronde moet worden afgerond. Daar dan ook prioriteit aan gegeven. Een aantal afspraken afgezegd en grotendeels thuis gewerkt, zodat ik af en toe even gestrekt kon. Aan het einde van de week weer op negentig procent.

Dinsdag projectgroep. Ik ben niet de enige met griep, ook Nanno Evenhuis en Tjeerd Piek zijn er door geveld en ook bij Jan Beldman sluimert er wat.
Belangrijkste gespreksonderwerp was de afweging van de modellen, waarover wij een goede discussie hebben gevoerd. Wij denken nog na over de beste (is meest leesbare) presentatie van de afweging. Ook gepraat over de gevolgen van de samenwerking in een uitvoeringsorganisatie voor de gemeentelijke en provinciale organisaties. Wij schetsen die gevolgen in het rapport voor de consultatieronde alleen op hoofdlijnen. Aan de afzonderlijke organisaties de taak daar verder mee aan de slag te gaan. Via de projectgroepleden dringen wij daar bij die organisaties dan ook op aan. Lenie Kootstra, de coördinerend gemeentesecretaris, heeft haar collega-gemeentesecretarissen daar vorige maand al toe opgeroepen. De provincie is bezig de gevolgen in kaart te brengen, zodat die bij de besluitvorming over het takenpakket en de organisatievorm van de regionale uitvoeringsorganisatie kunnen worden betrokken.

Woensdag met mede-kerngroeplid Jan van Dijk gesprek gehad met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden. In de voorbereidingscommissie zijn dezelfde clusters gemeenten en de provincie vertegenwoordigd als in de projectgroep RUD. Dat is handig met het oog op de communicatie.
Jan en ik hebben de voorbereidingscommissie uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken. De leden van voorbereidingscommissie zijn zeer geïnteresseerd. De gesprekken zijn daardoor levendig. Ook zij zijn doordrongen van het belang van de discussie over de gevolgen voor de gemeentelijke en provinciale organisaties.
Wij hebben afgesproken dat ik de voorzitters van alle ondernemingsraden op 16 februari informeer over het rapport voor de consultatieronde. Op 1 maart, kort voor de Tweede Bestuursconferentie op 4 maart, heb ik een volgende afspraak met de voorbereidingscommissie. Aan het einde van het overleg nog even een foto gemaakt voor dit blog.

Woensdag uitvoerig telefonisch gesprek over het rapport voor de consultatieronde gehad met Jan Beldman, de organisatieadviseur die ons project ondersteunt. Jan en ik zijn het er over eens dat de leesbaarheid verbeterd moet worden. Er zit nu heel veel informatie in. De kunst is die op een zo toegankelijk mogelijk manier te presenteren. Wij besluiten veel informatie uit de tekst te halen en in bijlagen te doen. In de loop van de middag mailt Jan mij het 3e concept. Ik voeg een inleiding toe en doe nog een redactionele slag. ’s Avonds rond 10 uur mail ik het derde concept naar de projectgroepleden, zodat zij de hele donderdag hebben om zich voor te bereiden op onze vierde, afrondende workshop op vrijdag.

Donderdag voor een groot deel besteed aan het schrijven van de samenvatting van het eindrapport, het volgende document dat de projectgroep medio februari oplevert. Ook dit wordt weer een coproductie van de kerngroep en KplusV.

Vrijdag rapport voor de consultatieronde in workshop met projectgroep besproken. Complimenten van de projectgroep voor het rapport. Ik ben onder de indruk van de wijze waarop de projectgroep de discussies voert. Iedereen heeft een open, constructieve houding en luistert goed naar elkaar. De projectgroepleden helpen elkaar in de gedachtevorming. Dat is voor mij genieten.
Wij hebben afgesproken dat wij een passend slot aan het rapport toevoegen, dat de bestuurders helpt bij het maken van de keuzes over het takenpakket en de organisatievorm van de regionale uitvoeringsorganisatie en over de gevolgen voor de latende organisatie.
De kerngroep zet volgende week nog de puntjes op de i en uiterlijk 7 februari gaat het rapport 'Samenwerkingsmodellen RUD Groningen' (want dat wordt de titel) via de projectgroepleden naar de bestuurlijke en ambtelijke achterbannen. Het zou mooi zijn als de discussies daar de komende weken op eenzelfde constructieve manier worden gevoerd!