Betere samenwerking in belang van Groningse jeugd

Vrijdag 9 oktober ondertekenden de Groninger gemeenten, de provincie Groningen en circa 17 hulpverleningsinstellingen in de keten van jeugdzorg het samenwerkingsconvenant Zorg voor Jeugd Groningen.

Één kind, één gezin, één zorgcoördinator

“De tijd dat meerdere hulpverleners niet van elkaar wisten dat ze hulp verleenden, ligt met de invoering van Zorg voor Jeugd Groningen achter ons. Doordat provincie, gemeenten en zorgaanbieders vanaf 1 januari 2010 gaan samenwerken, werken we straks volgens het principe ‘één kind, één gezin, één zorgcoördinator’”. Aldus Jannie Visscher, voorzitter van de commissie Jeugd van de Vereniging Groninger Gemeenten.

Signaleringssysteem

Om dit te bereiken wordt per 1 januari 2010 in de hele provincie Groningen het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen ingevoerd. Dit is een hulpmiddel dat wordt ingezet binnen de zogenoemde Centra voor Jeugd en Gezin. Het systeem brengt risicomeldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jeugdigen. Zo’n risicomelding kan bijvoorbeeld gaan over ernstige leer- of gedragsproblemen op school. Een signaal kan ook betrekking hebben op de omgeving van een jeugdige, waardoor hij of zij een risico loopt.

Kaders en Spelregels 

In het samenwerkingsconvenant Zorg voor Jeugd Groningen zijn de belangrijkste kaders en spelregels van de provinciale verwijsindex vastgelegd. Met de ondertekening is bevestigd dat de gemeenten, provincie en hulpverlenende instellingen bereid zijn om alle medewerking te verlenen aan het goed laten functioneren van dit nieuwe systeem.