Betere bescherming weide- en akkervogels

Broedende weide- en akkervogels zijn nu nog beter beschermd dankzij een nieuwe, gebiedsgerichte, aanpak van de provincie Groningen. De provincie heeft de gebieden in kaart gebracht waar veel weide- en akkervogels nestelen. De akkerbouwers die in die gebieden hun bedrijf hebben, kunnen profiteren van subsidies ter bescherming van de nestelende vogels. Dit doen al 100 agrariërs in Noord-Groningen, Garmerwolde en Oost-Groningen: goed voor bijna 400 hectare aan akkervogelbeheer. In totaal hebben 325 agrariërs en andere grondgebruikers voor 7.700 hectare vogelbeheer aangevraagd.  

Bedreigingen voor akkervogels

Akker- en weidevogels broeden laag aan de grond. Maaien levert daarom voor hun de grootste bedreiging. In het akkervogelbeheer zijn er verschillende maatregelen mogelijk, zoals het uitstellen van het maaien tot na 1 juni, als de kuikens zijn uitgevlogen. Een andere mogelijkheid is het aanleggen van speciale grasranden die niet worden gemaaid.

Positief effect

De nieuwe aanpak voor akkervogelbeheer komt uit het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap dat vanaf 2010 van toepassing is voor agrarisch natuurbeheer. De grote hoeveelheid aanvragen voor subsidies om de broedende vogels te beschermen laat zien dat ze nieuwe aanpak een succes is.  

Over de subsidie

De subsidie is van toepassing op gebieden waar veel akker- en weidevogels huizen. Agrariërs die grond hebben in deze zogenoemde kansrijke gebieden kunnen subsidie aanvragen door dit gezamenlijk te doen. Meer informatie over de subsidie op de website van Informatiepunt Landelijk gebied.