Beter aanbod van sport voor mensen met een beperking

We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking aan sport doen. Daarom krijgt het Huis voor de Sport ruim € 40.000,- van de provincie voor het project Aangepast sporten 2010. Door een betere afstemming en een beter aanbod van sportactiviteiten moeten meer mensen actief worden.

We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking aan sport doen. Daarom krijgt het Huis voor de Sport ruim € 40.000,- van de provincie voor het project Aangepast sporten 2010. Door een betere afstemming en een beter aanbod van sportactiviteiten moeten meer mensen actief worden.

Probleem

Mensen met een beperking doen veel minder aan sport dan mensen zonder handicap. Maar juist bij deze groep valt veel winst te boeken als het gaat om hun gezondheid. Het probleem voor de organisatie van gehandicaptensport binnen gemeenten is dat het gaat om een kleine groep. Bovendien zijn er veel verschillende beperkingen.

Provinciebrede aanpak

Op provinciale schaal kunnen we iets aan deze problemen doen. Zo kunnen we in onze provincie zorgen voor het behoud van opgebouwde kennis, waarmee we de kwaliteit en het aanbod van sporten voor mensen met een beperking kunnen verbeteren en nieuw aanbod kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en kadertrainingen voor sportverenigingen. Het Huis van de Sport neemt in het netwerk een centrale plaats in. Zij zorgen voor een betere afstemming en samenwerking.

Netwerkbijeenkomst op 30 november

Op 30 november 2010 vindt in het Alfa College een netwerkbijeenkomst plaats. Daar treffen zorginstellingen, sportverenigingen, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, GGD, gemeenten, huisartsen, fysiotherapeuten elkaar. Al deze organisaties houden zich bezig met de doelgroep mensen met een beperking. Deze netwerkbijeenkomst biedt volop gelegenheid kennis te delen en nieuwe inspiratie op te doen. Bent u benieuwd? Meld u dan snel aan op de website van Huis voor de sport Groningen.