Bestuurlijke organisatie Omgevingsdienst Groningen opgericht

Met de ondertekening van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen op dinsdag 11 juni 2013 is de bestuurlijke organisatie van deze uitvoeringsdienst een feit. Vanaf 1 november gaat het personeel afkomstig van de deelnemende gemeenten en de provincie aan de slag bij de Omgevingsdienst Groningen. De dienst gaat zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

Met de ondertekening van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen op dinsdag 11 juni 2013 is de bestuurlijke organisatie van deze uitvoeringsdienst een feit. Vanaf 1 november gaat het personeel afkomstig van de deelnemende gemeenten en de provincie aan de slag bij de Omgevingsdienst Groningen. De dienst gaat zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

Kwaliteitsverbetering

Met de Omgevingsdienst Groningen moet de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, doordat de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger gemeenten en de provincie op één plek gebundeld zijn. De Omgevingsdienst werkt vooral in opdracht en op het grondgebied van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Voor de externe veiligheid van met name grote chemiebedrijven is Noord-Nederland het verzorgingsgebied. De 150 medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen werken vanaf 1 november in het kantoor aan de Lloydsweg in Veendam.

Bestuurlijke organisatie

Gedeputeerde Mark Boumans van de provincie Groningen is in de oprichtingsvergadering van het Algemeen Bestuur benoemd tot voorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur. In het Algemeen Bestuur zijn alle Groninger overheden als deelnemers van de Omgevingsdienst vertegenwoordigd.