Besluiten Provinviale Staten 18 november 2015

Provinciale Staten hebben tijdens een extra Statenvergadering gesproken over het Concept-Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 van de Nationaal Co├Ârdinator Groningen (NCG). Het concept-meerjarenprogramma van de NCG bevat maatregelen en voorzieningen om schadeherstel, de versterkingsopgave en de energietransitie in Groningen plus aanvullend flankerend beleid op een goede manier in te vullen. Tijdens het debat zijn 2 moties met algemene stemmen aangenomen.