Besluiten Provinciale Staten extra vergadering 24 april 2014

Op donderdag 24 april zijn Provinciale Staten bijeen gekomen voor een extra Statenvergadering over de zienswijze die het college van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld aangaande het gaswinningsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken. De vergadering vond plaats op verzoek van de fracties van GroenLinks, SP en CDA.