Besluiten Provinciale Staten 9 november 2011

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering gesproken over het olieafvalverwerkingsbedrijf North Refinery en over het ganzenbeleid van de provincie Groningen. Tijdens de bespreking van North Refinery zijn drie moties aangenomen. Provinciale Staten hebben de brief van Gedeputeerde Staten
over het ganzenbeleid voor kennisgeving aangenomen. Hiermee hebben de Staten zich positief uitgesproken over het door Gedeputeerde Staten voorgestane ganzenbeleid.