Besluiten Provinciale Staten 9 maart 2011

Provinciale Staten hebben afscheid genomen van 24 Statenleden, die in de nieuwe Statenperiode niet meer terugkomen. Twee leden van Provinciale Staten, de heer Luitjens (VVD) en de heer Haasken (VVD) ontvingen uit handen van commissaris van de koningin, Max van den Berg, een Koninklijke onderscheiding. 
Verder hebben de Staten in hun vergadering ingestemd met de voordracht over de vaststelling van de partiĆ«le herziening van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 ten aanzien van de intensieve veehouderij.  Ook zijn de voordrachten over het 'Inpassingsplan Wegomlegging N355 Zuidhorn - Noordhorn' en het 'Verzoekbesluit tot onteigening ten behoeve van de wegomlegging N355 nabij Noord- en Zuidhorn', door de Staten vastgesteld. Tot slot hebben Provinciale Staten voor kennisgeving aangenomen de brief van Gedeputeerde Staten waarin gekozen wordt voor verdere uitwerking van route D als onderdeel van de robuuste verbindingszone "Natte As" tussen het Zuidlaardermeer en Midden Groningen.