Besluiten Provinciale Staten 8 januari 2014

Woensdag 8 januari hebben Provinciale Staten van Groningen gesproken over de ontstane situatie rond aluminiumproducent Aldel in Delfzijl. Dit gebeurde tijdens een extra Statenvergadering die plaatsvond op verzoek van de SP-fractie en met steun van alle andere fracties. Tijdens het spoeddebat werden 8 moties ingediend waarvan 5 aangenomen, 1 aangehouden en 2 verworpen. De brief van Gedeputeerde Staten over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden rond Aldel is voor kennisgeving aangenomen door de Staten. Naar aanleiding van een aangehouden motie van SP, CDA en PVV komt het college volgende week met een brief aan de Staten die 22 januari besproken zal worden in de Statencommissie Bestuur, Financiƫn en Economie.