Besluiten Provinciale Staten 7 juli 2010

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering van 7 juli gesproken over de biomassavergistingsinstallatie bij Rixona aan de Westervalge te Warffum, de stand van zaken planstudie wegverbinding Groningen - Delfzijl en het convenant verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek.

Tot slot heeft de ChristenUnie mondelinge vragen gesteld over  het opnieuw aansluiten van de Concourslaan op de Westelijke Ringweg.