Besluiten Provinciale Staten 6 juli 2011

Besluiten Provinciale Staten 6 juli 2011

Provinciale Staten hebben gesproken over het Groninger Museum en de subsidieaanvraag voor het project Grote Markt / Forum. Het debat over het Groninger Museum spitste zich toe op de financiële overschrijdingen van het Groninger Museum en het plan van aanpak dat naar aanleiding hiervan is opgesteld. Ten aanzien van de subsidie REP (Ruimtelijk Economisch Programma) - Grote Markt hebben Provinciale Staten het advies gegeven aan Gedeputeerde Staten de aanvraag van € 35 miljoen voor het project Grote - Markt Forum alsnog toe te kennen aan de gemeente Groningen. Tot slot is mevrouw Van Kleef-Schrör geïnstalleerd.