Besluiten Provinciale Staten 5 februari

Tijdens de Statenvergadering hebben Provinciale Staten gesproken over de Jeugdzorg. Op verzoek van de fractie van de VVD is gesproken over de Dialoogtafel. Tot slot is aan de agenda toegevoegd, als voorstel vreemd aan de orde van de dag, het onderwerp 'Effecten Accijnsverhoging'. Bij de bespreking van dit laatste onderwerp is een motie aangenomen.