Besluiten Provinciale Staten 30 mei 2018

Provinciale Staten hebben de jaarrekening 2017 vastgesteld. Provinciale Staten hebben gesproken over het vastlopen van de gesprekken aan de bestuurlijke tafel over het gasdossier. Provinciale Staten hebben niet ingestemd met het voorstel om een éénmalige bijdrage van maximaal € 5.810.000 beschikbaar te stellen voor het WK Wielrennen 2020. Ook hebben de Staten niet ingestemd met het voorstel om de geheimhouding van het rapport over het onderzoek naar de exploitatiebegroting en risico's van het WK Wielrennen 2020 te bekrachtigen. Op verzoek van de fractie van de PVV hebben Provinciale Staten verder gesproken over uitkomsten van het onderzoek naar afvalbedrijven en de lobby sluiting centrale opvanglocatie in Ter Apel.