Besluiten Provinciale Staten 3 juli 2013

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering van 3 juli ingestemd met de voordracht over de nota Natuur en het Programma Landelijk Gebied 2. Ook hebben de Staten ingestemd met de voordracht over de trac├ękeuze buizenzone Delfzijl- Eemshaven.
Tot slot is er door de Staten gesproken over het Factory Outlet Centre Oost-Groningen.