Besluiten Provinciale Staten 29 juni 2016

Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2016 vastgesteld. In de nota staan de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de periode 2017-2020 en de speerpunten voor 2017. Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters met een 'algemene beschouwing' gereageerd op de Voorjaarsnota.