Besluiten Provinciale Staten 29 januari 2014

Woensdag 29 januari hebben Provinciale Staten van Groningen ingestemd met de voordracht over de bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen. Ook stemden de Staten in met de voordracht over de partiƫle herziening provinciale omgevingsverordening waarin ingegaan wordt op de uitbreiding van de zoekgebieden windturbineparken Eemshaven en Delfzijl. Tot slot hebben Provinciale Staten debat gevoerd over de uitkomsten van het onderhandelings-akkoord gaswinning Groningen dat op 17 januari kenbaar is gemaakt door minister Kamp. Bij de bespreking van dit laatste agendapunt zijn
6 moties aangenomen.