Besluiten Provinciale Staten 29 april 2015

'Vol Vertrouwen' is de titel van het collegeakkoord 2015 - 2019 dat vandaag is  gepresenteerd aan de Staten. Vijf nieuwe gedeputeerden zijn tijdens de vergadering benoemd en beëdigd.  Ook zijn de opvolgers van de gedeputeerden in Provinciale Staten toegelaten en beëdigd. Bij aanvang van de Statenvergadering is mevrouw Voerman beëdigd als lid van Provinciale Staten voor de Partij voor de Dieren. De Staten hebben ook ingestemd met de voordracht ter vaststelling van het Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020.