Besluiten Provinciale Staten 28 oktober 2015

Tijdens een extra Statenvergadering hebben Provinciale Staten met algemene stemmen ingestemd met de voordracht van het Seniorenconvent over de profielschets commissaris van de Koning in de provincie Groningen 2016.
Ook hebben de Staten met algemene stemmen ingestemd met de voordracht 'Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Groningen 2015'.