Besluiten Provinciale Staten 27 mei 2015

Woensdag 27 mei jl. heeft het college van Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid. Een belangrijke vraag was of de doelen met het daarvoor beschikbare geld zijn gehaald. De Staten stemden in met de Programmarekening 2014 en de overboeking naar 2015 van de daarvoor in aanmerking komende kredieten. Verder hebben Provinciale Staten debat gevoerd over het project Marconi Buitendijks en de proefboringen in Blijham. Aan het begin van de vergadering is de heer Vos (PvdA) geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, hij volgt hiermee de heer Moorlag (PvdA) op.