Besluiten Provinciale Staten 26 maart 2015

Op 26 maart vond de eerste vergadering van Provinciale Staten in de nieuwe samenstelling plaats. Aan het begin van de vergadering zijn 42 van de 43 nieuwe leden van Provinciale Staten beëdigd. In de eerstvolgende Statenvergadering wordt het tweede lid van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren toegelaten en beëdigd. Daarnaast werden enkele Statenleden tijdelijk benoemd in een aantal gremia.