Besluiten Provinciale Staten 25 maart 2015

Provinciale Staten hebben afscheid genomen van 22 Statenleden, die in de nieuwe Statenperiode niet meer terugkomen. Twee leden van Provinciale Staten, de heer Dieters (PvdA) en mevrouw Mortiers (PvdA) ontvingen uit handen van commissaris van de Koning, Max van den Berg, een Koninklijke onderscheiding.