Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht over de Begroting 2015, de voordracht over het keuzedocument voor de nieuwe Omgevingsvisie, de voordracht over de aanpak Ring Zuid en de voordracht over de verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen. Ook hebben de Staten gesproken over het ANWB-onderzoek verkeersveiligheid en het open overleg met gemeenten in oostelijk Groningen. Tot slot zijn er mondelinge vragen gesteld door de fractie van de ChristenUnie over de versnelling en uitvoering van het akkoord 'vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen' en de communicatie omtrent de uitvoering hiervan.