Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015

Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2015 vastgesteld. De Voorjaarsnota is een verdere uitwerking van de beleidskeuzes die het nieuwe college eind april vastlegde in het collegeakkoord 2015-2019. Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters met een 'algemene beschouwing' gereageerd op de Voorjaarsnota.
De Staten hebben daarnaast debat gevoerd over het instellingsbesluit van de Nationaal Co√∂rdinator en de Governancestructuur van de Overheidsdienst Groningen. Ook het gaswinningsbesluit dat Minister Kamp op 23 juni jl. bekend heeft gemaakt voor de tweede helft van 2015 stond op de agenda.