Besluiten Provinciale Staten 24 april 2013

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering gesproken over het addendum op het collegeprogramma, over dierenwelzijn en over het Faillissement van het bedrijf Water en Soil. Ook is er debat gevoerd over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer 'Energie in Beweging' en het rapport 'Bestuurlijke toekomst Groningen' van de visitatiecommissie Jansen. De Staten hebben ingestemd met het advies aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over de aanwijzing van RTV Noord als regionale omroep voor de provincie Groningen met ingang van 3 juni 2013. Ook hebben de Staten ingestemd met de wijziging van de bestuursstructuur van Groningen Seaports. De heer Patrick Brouns (CDA) is door de Staten benoemd als plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. Hij volgt hiermee de heer Staghouwer (ChristenUnie) op. De heer Staghouwer van de ChristenUnie is door de Staten beëdigd als Gedeputeerde. Tot slot is de heer Steenbergen beëdigd als Statenlid voor de ChristenUnie. <//span>