Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015

Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht over de Begroting 2016 en de voordracht tot wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting in verband met het indexeren van het aantal opcenten per 1 januari 2016. De Staten hebben verder gesproken over het Convenant lichtuitstoot melkveestallen en over onafhankelijke metingen en
onderzoek van aardbevingen. Aan het begin van de vergadering is aan de agenda toegevoegd, als voorstel vreemd aan de orde van de dag, de opvang van
vluchtelingen.