Besluiten Provinciale Staten 23 mei

Provinciale Staten hebben een debat gevoerd over het project Meerstad en gesproken over het verleden en de toekomst van het project. 
De  heer IJzebrand Rijzebol (CDA) is be√ędigd en toegelaten als Statenlid. Hij volgt hiermee de heer Marc Jager (CDA) op.  De heer Veerenhuis - Lens heeft aan de voorzitter van Provinciale Staten meegedeeld dat hij per direct uit de fractie van de Partij voor het Noorden treedt. Hij zal als zelfstandige fractie zijn lidmaatschap van Provinciale Staten voortzetten onder de naam fractie Veerenhuis - Lens.
In de middag hebben de Statenleden van de provincie Groningen hun stem uitgebracht op kandidaat-leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal.