Besluiten Provinciale Staten 22 maart 2017

Provinciale Staten hebben gesproken over de uitvoering van het ganzenakkoord, het
openstellingsbesluit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 en de
brief van de Minister van BZK over het financiƫle toezicht voor 2017.