Besluiten Provinciale Staten 21 mei 2014

Woensdag 21 mei jl. heeft het college van Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid. Een belangrijke vraag was of de doelen met het daarvoor beschikbare geld zijn gehaald. De Staten stemden in met de Programmarekening 2013 en de overboeking naar 2014 van de daarvoor in aanmerking komende kredieten. Verder hebben Provinciale Staten debat gevoerd over Airport Eelde. De heer Bakker (VVD) is aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds. De Staten hebben gedeputeerde Wilpstra en gedeputeerde Staghouwer aangewezen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).