Besluiten Provinciale Staten 20 april 2016

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering ingestemd met de voordracht over de Toerisme-visie 2016-2020, de voordracht over het provinciaal inpassingsplan N366 Veendam - Nieuwe Pekela - Stadskanaal en de voordracht over het basisnetwerk Openbaar Vervoer. Verder hebben de Staten debat gevoerd over de gemeentelijke herindeling.