Besluiten Provinciale Staten 2 juli 2015

Tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces hebben Provinciale Staten ingestemd met 8 hamerstukken. Er stonden geen bespreekpunten op de agenda. Aan het begin van de vergadering is de heer Engelkens (PvdA) geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, hij volgt hiermee mevrouw Van Mastrigt (PvdA) op.