Besluiten Provinciale Staten 2 juli 2014

Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering gesproken over het windpark N33; het Groninger Verdienmodel; de megastal Wedderveer en de gemeentelijke herindeling. De Staten hebben ingestemd met de voordracht van het college over  het OV-bureau Groningen Drenthe.