Besluiten Provinciale Staten 2 februari

Provinciale Staten hebben ingestemd met de wijziging van de omgevingsverordening Provincie Groningen 2009. Verder hebben de Staten gesproken over de rapportage van Gedeputeerde Staten omtrent bezuinigingen van het sociaal beleid. Hierbij is een motie aangenomen over het onderzoeksbudget van het Centrum voor maatschappelijke Ontwikkeling (CMO). Ook de vestigingslocatie van een nieuw streekziekenhuis in Oost-Groningen kwam aan bod. Tot slot is gesproken over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de sociaal economische vitalisering van het Gronings platteland.