Besluiten Provinciale Staten 19 april 2017

Provinciale Staten hebben de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld. Ook is besloten de vergunningprocedures van de windparken Geefsweer en Oostpolder te wijzigen. Het onderwerp 'nieuw schadeprotocol mijnbouwschade' is aan de agenda toegevoegd als voorstel vreemd aan de orde. Aan het begin van de vergadering is de heer Rikus Brader (SP) geïnstalleerd als Statenlid. Hij volgt hiermee Sandra Beckerman (SP) op.